[Hướng dẫn Photoshop] Bài 1 : Làm quen cơ bản nhất


Những kiến thức cơ bản cho những người mới làm quen với Photoshop. Làm quen với Photoshop CC 2017 Tạo ra chỉnh sửa thiết kế làm ra ảnh tĩnh, ảnh động, sửa ảnh và nhiều thứ hơn thế. Đầu tiên sẽ hướng dẫn các bạn những thứ cơ bản đầu tiên là mở file, lưu file…

Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 2 : Layer và Move Tool

[Hướng dẫn Photoshop] Bài 3 : Công cụ vùng chọn

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]