[Hướng dẫn Illustrator] Bài 1 : Pentool và Pathfinder

Trong bài này sẻ tìm hiểu cách sử dụng công cụ quan trong nhất của Ai đó là Pen Tool. Ngoài ra, biết cách tao những hình đặc biết hơn bằng việc cách hình, ghép hình hay còn gọi là “Xếp hình”. Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook Cập nhật nhiều thiết … Đọc tiếp [Hướng dẫn Illustrator] Bài 1 : Pentool và Pathfinder