[Hướng dẫn Illustrator] Bài 1 : Pentool và Pathfinder

banner hiep hoi

Trong bài này sẻ tìm hiểu cách sử dụng công cụ quan trong nhất của Ai đó là Pen Tool. Ngoài ra, biết cách tao những hình đặc biết hơn bằng việc cách hình, ghép hình hay còn gọi là “Xếp hình”.

Nguồn/Subscribe to Channel: Pi Designer – Hỗ trợ qua Facebook

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]