[Font chữ] Mẫu font chữ need bullet hiện đại


Bullet là một tập hợp của 2 phông chữ bằng tay. Rất phù hợp cho thiết kế trên logo, tên thẻ, viết tay, bao bì sản phẩm, hàng hóa, phương tiện truyền thông xã hội & thiệp chúc mừng. Nó bao gồm một tập hợp đầy đủ các chữ thường & chữ hoa, một phạm vi rộng lớn của dấu chấm câu, chữ số. Download các kiểu font chữ khác nhau tại Vector6.com

1491171309_zqVIvGE.jpg

(Download 1 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]