[Font chữ] Bộ sưu tập font chữ sáng tạo đầy nghệ thuật


Chúng tôi nhận được rất nhiều mail yêu cầu về font chữ nghệ thuật, để đáp ứng theo yêu cầu mọi người Vector6 xin gửi tới mọi người những bộ sưu tập font chữ đầy tính sáng tạo vẫn giữ được nét nghệ thuật. Download kho dữ liệu tài nguyên thiết kế tại Vector6.com

0Zz3PR5Custom.jpg
3kpIy38Custom.jpg
8xLNBwiCustom.jpg
9vB6JCSCustom.jpg
b3WHayjCustom.jpg
fvFdsBhCustom.jpg
HsUdcEUCustom.jpg
MK4fhfjCustom.jpg
nrYngMlCustom.jpg
P2HJhNiCustom.jpg
PSIpwY9Custom.jpg
TWSlOSKCustom.jpg
UKc9TeECustom.jpg
V2eMiCYCustom.jpg
VDkDrELCustom.jpg
ViDxRvYCustom.jpg
VUExWyCCustom.jpg

(Download 19 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]