[After Effects] Trailer title ấn tượng sáng tạo- After Effect Projects


Vector6 xin gửi tới mọi người hiệu ứng trailer title hoành tráng sáng tạo dành cho thiết kế. Download miễn phí tại Vector6.com

Screenshot329Custom.pngTrailer title ấn tượng sáng tạo- After Effect Projects
CS 5.5+ Project File | 1920×1080 (FULLHD) | NO PLUG-INS | 175 Mb
Preview Project

(Download 175 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]