[After Effects] Thông tin giới thiệu khách sạn – After Effect Projects


Bộ After effect project dưới đây cung cấp một công cụ video mạnh mẽ, nhanh chóng nổi bật khách sạn thông tin thực tế, mang một phong cách quảng cáo hiệu quả. Các mẫu cung cấp nội dung cụ thể để thể hiện các cơ sở khách sạn: vị trí tại chỗ và truy cập, loại phòng khách sạn (tiêu chuẩn, cao cấp, phòng suite, VIP suite), spa, nhà hàng, cuộc họp kinh doanh khuyến khích, và giải trí hoạt động cung cấp. Nó bao gồm các lớp học đầu tiên Overlay, sẵn sàng sửa lỗi biểu tượng thực hiện, sạch sẽ, hiệu ứng trình chiếu (mà không bị méo), để đảm bảo một cảm giác tích cực khi bạn thành lập khách sạn trên khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Download miễn phí tại Vector6.com

1487159077_cover.jpg

Thông tin giới thiệu khách sạn – After Effect Projects
CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 1920×1080 | No Plugin | RAR 551 MB
Preview

(Download 551 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]