[After Effects] Template sự lãng mạn phía trong tình yêu

banner hiep hoi

Các mẫu slideshow về tình yêu sự lãng mạn luôn là một đề tài rất thú vị mà mọi người hay dùng, khai thác chúng. Dưới đây là template after effects về sản phẩm slideshow tình yêu. Download miễn phí kho thiết kế khủng lồ tại Vector6.com 

Beautiful, vintage design
“Film burns” and color corection settings are also included
50+ placeholders
Modular structure
No plugins needed
Detailed video tutorial
3 premade versions – Short (0:34), Normal (1:44), Long (2:21)
CS5 and higher

1e244a.jpg
23a49b.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
8.jpgTemplate sự lãng mạn phía trong tình yêu – After Effects Template
CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 1920×1080 | No Plugin | ZIP 242 MB
Preview

(Download 242 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]