[After Effects] Social media bundle – After Effect Projects


Theo xu hướng truyền thông xã hội là khái niệm gắn liền với một hiện tượng truyền thông mới, là một trong những nhân tố có tầm tác động quan trọng làm thay đổi đáng kể cảnh quan và diện mạo hiện nay. Download kho dữ liệu đồ hoa tại Vector6.com

Social Media Bundle
100% After Effects
FULL HD 1080p
After Effects CS5.5 or higher
Fast render
No Plugins required
Easy to use and edit
Organized Project
Help file Included

1482451284_99-1_500x281.jpg
1482451202_99-1_500x281.jpg
1482451217_99-4_500x281.jpg
1482451271_99-2_500x281.jpg

Social media bundle – After Effect Projects
After Effects Version : CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | Length : 1:14 | Resolution : 1920×1080
Preview

(Download 8 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]