[After Effects] RTFX Generator + 440 FX pack – After Effect Project


“RTFX Generator” là một tập hợp các công cụ cho nhà phát triển trò chơi và chuyển động thiết kế để làm việc với hình ảnh động FX. Kịch bản sẽ cho bạn khả năng kết hợp FX-hình ảnh động và nhanh chóng xuất chúng như phim hoạt hình hoặc đoạn video trong các trò chơi một cách dễ dàng. Cũng bạn có thể tạo xem trước bằng những ví dụ bên dưới đây. Download trọn bộ hiệu ứng này tại Vector6.com

RTFXGenerator440FXpackPreviewImage.jpg

RTFX Generator + 440 FX pack – After Effect Project
After Effects Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | No Plugin | Resizable | 1.8 Gb
Preview

(Download file 1,8 GB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]