_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [After Effects] Roses and Valentine's Day - After Effects Projects

[After Effects] Roses and Valentine’s Day – After Effects Projects


Vector6 xin giới thiệu tới cộng đồng thiết kế một sản phẩm hiệu ứng dành cho ngày valentine với giá 22$ trên videohive nay được Vector6 chia sẻ miễn phí toàn bộ. Để sử dụng trọn bộ mọi người download tại địa chỉ Vector6.com

2 in 1 project

Cs4 & Cs5 Project

Full Hd 1920×1080 px

Very easy to Customize

No plug-ins

Video tutorial included

Cat sound included

Rose 3d dynamic Render

Font link : http://www.dafont.com/lovesick.font

First Music : http://audiojungle.net/item/tight-distorted-house-track/91127

Second Music : http://audiojungle.net/item/make-it-last-with-vocals/123076

1330356631_videohive_reklam.jpg

Roses and Valentine’s Day – After Effects Projects
CS4/CS5 | AEP | 1920×1080 | 180 MB

Preview

(Download 180 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com