[After Effects] Hiệu ứng năm mới rực rỡ – After Effects Projects


Năm mới sắp tới không khí nhộn nhịp tràn về khắc nơi từ thành thị tới nông thôn, tất cả đều hòa chung nhịp đập vào những ngày tết rộn ràng này. Download miễn phí kho dữ liệu đồ họa tại Vector6.com

After Effects CS6. It is compatible with higher versions of After Effects also.
It is easy to customize project
which don’t need any external plugins.
VideoHelp is also included.
The project resolution is 4K UHD 3840×2160.
Full HD 1920×1080 resolution composition provided for render.

1484060094_cover.jpg

Hiệu ứng năm mới rực rỡ – After Effects Projects
CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 3840×2160 | No Plugin | RAR 14 MB
Preview

(Download 14 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]