[After Effects] Hiệu ứng giới thiệu chuyển động xu hướng- After Effect Projects


Theo xu hướng hiện đại, quảng cáo ngày càng phát triển vượt bậc, Vector6 xin giới thiệu hiệu ứng chuyển động theo xu hướng mới và dễ dàng sử dụng. Download thiết kế này và cập nhật nhiều dữ liệu trong và ngoài nước mới nhất tại Vector6.com

previewCustom.jpg
1482392885_99-5_500x281.jpg
1482392902_99-6_500x281.jpg

Hiệu ứng giới thiệu chuyển động xu hướng- After Effect Projects
After Effects CS5.5 CS6 and above | FULL HD and HD 1920X1080 and 1280×720 | NO PLUGINS NEEDED | VERY EASY TO USE
Preview

(Download 51 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]