[After Effects] Chia sẻ gói 160 mẫu tiêu đề phong cách khác nhau- After Effects Projects

banner hiep hoi

Dưới đây là tổng hợp 160 mẫu tiêu đề giới thiệu đa dạng và 10 mẫu styles đầy sáng tạo xu hướng mới. Tất cả đều tạo lên những sản phẩm thiết kế nổi bật và ấn tượng. Download những thiết kế tốt nhất, độc đáo thú vị tại Vector6.com 

160 Title Pack
10 Different Styles
Full HD Resolution & 4K
Animation Speed Control
In & Out Animation
Color Control for All Titles
Gallery File Preview
Easy Customize
Included Video Tutorial
NO Plug-in Required

160TitlesPackDifferentStylesPreview.jpg
003f53ebCustom.jpgChia sẻ gói 160 mẫu tiêu đề phong cách khác nhau- After Effects Projects
CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | Resizable | No Plugin | ZIP 66 MB
Preview

(Download 66 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]