[After Effects] Các mẫu intro tiêu đề, giới thiệu – After Effects Projects


Vector6 gửi tới cộng đồng thiết kế tổng hợp các mẫu intro title giới thiệu khá ấn tượng đa dạng về mẫu. Dưới đây là các mẫu ví dụ mọi người cùng tham khảo nhé. Download miễn phí trọn bộ tại Vector6.com

4K or 1080P Resolution
27 Title Variations
Universal Expressions
Auto-Resizing Shapes
After Effects CS5 or above
Changable Colors
User Guide included
Easy timing setup

Screenshot318Custom.png
Screenshot314Custom.png
Screenshot316Custom.png
Screenshot317Custom.png

Các mẫu intro tiêu đề, giới thiệu – After Effects Projects
CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 3840×2160 | No Plugin | 6 Mb
Preview 

(Download 6 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]