[After Effects] Bộ sưu tập intro tiêu đề giới thiệu xu hướng- After Effects Projects


Bộ sưu tập gồm 450 loại typography & titles đa dạng về kiểu dáng và màu sắc phù hợp theo từng xu hướng của xã hội, hợp thời đại và mang tính độc đáo sáng tạo. Download miễn phí tại Vector6.com

Screenshot319Custom.png
Screenshot321Custom.png
Screenshot320Custom.png

Bộ sưu tập intro tiêu đề giới thiệu xu hướng – After Effects Projects
CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | Universal Expressions : Yes | Resizable | 123 Mb
Preview Project

(Download 123 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]