[After Effects] 225 mẫu icon nhân vật hoạt hình và biểu tượng chữ – After Effect Project


Bảng Explainer Toolkit cho phép bạn lắp ráp các hình ảnh động nghệ thuật của riêng bạn trong một phong cách mới như: Phim hoạt hình bài giảng, trình bày blog, video explainer, quảng cáo thương mại hay tính năng quảng cáo sản phẩm. Dự án này cũng có thể được sử dụng cho startups, thương mại điện tử, hoặc thậm chí trường để trình bày công việc của bạn hoặc ý tưởng nào đó. Tất cả mọi thứ được thực hiện hoàn toàn trong After Effects, cho phép bạn tùy chỉnh bất kỳ phần nào. Thiết lập người dùng thân thiện này cho phép bất cứ ai có kinh nghiệm tối thiểu After Effects để sản xuất các kết quả nhanh. Chỉ cần thay thế văn bản và thả biểu tượng. Mô tả hướng dẫn được bao gồm. Bảng Explainer Toolkit là cách nhanh chóng, sạch sẽ và sáng tạo nhất. Download miễn phí tại Vector6.com
225 Unique Custom Drawn Icons (Drag & Drops)
Preview Template with Identical Clean Template.
Video Tutorial
100% After Effects Project (No Illustrator or Photoshop involved).
Customizable Assets
FULL HD 1920×1080
After Effects CS6 and above.
15 Placeholders
Optimized Fast Render
No plugins
After Effects CS5.5 version 

11Custom.jpg
12Custom.jpg
13Custom.jpg
14Custom.jpg
15Custom.jpg
16Custom.jpg
17Custom.jpg

225 mẫu icon nhân vật hoạt hình và biểu tượng chữ – After Effect Project
After Effects Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | No Plugins | 1920×1080 | 65 mb
Preview

(Download file 146 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]