Kích hoạt Hội Viên (VIP) chính thức

Hướng dẫn: Sau khi gõ Tên đăng nhập + Mật khẩu
các bác nhớ tích vào ô “Tự động đăng nhập” (bên trên)
để không bị thoát ra vào lại nhiều lần.