Mời các bạn nhập mã Member-Key(*) tải file trên Vector6.com
(Member-Key là Mã chỉ cần nhập 1 lần là có thể mở khóa toàn bộ dữ liệu trên website!.)

1 Mã Member-key chỉ sử dụng cho 1 PC / 1 Trình duyệt

🛑 Khu vực này chỉ nhấp nhận sử dụng được Mã VIP sẽ có dạng: VIP4859384XXXXXX
Chú ý: Nếu Member-Key của bạn gặp vấn đề không kích hoạt được
📞 Xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi để kiểm tra Zalo: 0968844290 (Chat 24/7)

(*) Giải thích: Member-Key là mã mở khóa dành riêng cho Nhà ủng hộ Vector6.
Khi kích hoạt mã Member-Key sẽ tự động được cấp quyền truy cập sử dụng toàn bộ kho tài liệu có tại Website.
Member-Key được Vector6 phát hành với số lượng nhất định nhằm mục đích bảo vệ và tạo quyền lợi cho Người chia sẻ,
từ đó để họ tích cực hơn tạo nhiều giá trị đóng góp phục vụ cho Cộng đồng.
Vector6 luôn đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Nhà ủng hộ & Người chia sẻ & Toàn Cộng đồng.