• Chuyển khoản Ngân hàng VCB
  • Chuyển khoản Ví Điện tử MoMo

Chuyển khoản qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam:
SỐ TÀI KHOẢN: 9968844290
CHỦ TÀI KHOẢN: TRAN THI LAN

Số tiền: Theo gói hội viên tương ứng - (#Mã đơn: 415-854)
Nội dung chuyển khoản ghi: "HO VA TEN VIP 854"

Số tiền: Theo gói hội viên tương ứng - (#Mã đơn: 388-854)
Lời nhắn chuyển tiền ghi: "HO VA TEN VIP 854"

00:00