privacy-policy-banner

Vector6 là webblog sưu tầm, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu đồ họa hoàn toàn tự nhiên, miễn phí. Không sử dụng vào mục đích thương mại. Việc chia sẻ với cộng đồng nhằm mục đích giúp các designer thêm hiểu biết, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế: bố cục, màu sắc, sắp xếp, căn chỉnh…

Vector6 không phải là website thu thập thông tin, tương tác người dùng và không lưu trữ dữ liệu bản quyền tại Server chứa Addon gốc. Vector6 chỉ hỗ trợ cho người có cơ bản đến chuyên sâu về thiết kế.

Cơ sở dữ liệu và nội dung do thành viên trưc tiếp tự do đăng tải, phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin của mình. Cấm tuyệt đối cung cấp những dữ liệu chứa virus, mã độc gây ảnh hưởng đến người dùng. Phát hiện sẽ bị xử lý thích đáng.

Vector6 nghiêm cấm & phản đối các website cá nhân, tổ chức buôn bán giá trị này dưới mọi hình thức.

Vector6 luôn sẵn sàng gỡ bỏ nội dung có bản quyền khi có yêu cầu của tác giả bằng văn bản. Email thông báo bản quyền: [email protected] và luôn tiếp nhận những đóng góp từ cộng đồng.

Cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu không đúng mục đích phải chấp nhận rủi ro và chịu hoàn toàn trách nhiệm, Vector6 sẽ không tham gia gỡ rối và can thiệp sâu.

Chính sách luôn thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước để phù hợp với người dùng và từ chối trách nhiệm liên quan.

(Bổ sung & sửa đổi lần 7)

Administrator & Nhóm điều hành
Đại diện Vũ Quang Tùng