_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/1422022754_0jhzxsv/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Vip] Gói giao diện công nghệ hiện đại

[Vip] Gói giao diện công nghệ hiện đại


Gói giao diện công nghệ hiện đại này sẽ giúp cho công việc của bạn thêm tiện lợi và đỡ tốn kém thời gian hơn. Dễ dàng sử dụng và tùy biến theo ý bạn. Download trực tiếp tại Vector6.com

 Hi-Tech Interface Builder Pack
Great for building futuristic interfaces, HUD elements.
555+ Vector objects / groups
11 Illustrator actions
1 Photoshop action
10 Photoshop layer styles
10 Photoshop brushes
100% Vector shapes (AI & EPS files)
AI, EPS & PSD format
Easy customization
Good layers organization
All text editable
PDF Help file + VIDEO TUTORIAL with Tips & Tricks included

1423114012_2.jpg

(Download 75 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com