_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/1422022754_0jhzxsv/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [VIP] Chia sẻ hơn 200 mẫu text style cao cấp

[VIP] Chia sẻ hơn 200 mẫu text style cao cấp


Hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho bạn một gói độc đáo, thực sự là một sản phẩm độc đáo mà bạn sẽ chỉ đơn giản là yêu. Như tiêu đề nói, đó là một siêu cao cấp Styles chữ Bundle cho Illustrator. Tại sao siêu cao cấp? Vâng, bởi vì những phong cách được thiết kế đặc biệt cho các loại văn bản. Và bởi vì có hơn 200 mẫu trong số đó sẽ giúp bạn cải thiện công việc của bạn. Cũng bởi vì trong gói này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều phong cách mà không thể tìm thấy bất cứ nơi nào khác. Thực sự, có bao giờ bạn nhìn thấy một phong cách cổ điển hoặc hoa áp dụng trang trí tự động?
Nó thực sự có nghĩa là để giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Bạn có rất nhiều phong cách trong tầm tay của bạn, chẳng hạn như: plaid, retro, vintage, soft grunge, Christmas, Halloween, 3D, doodles, letterpress, geometric..v.v
Bên cạnh những phong cách, bạn sẽ nhận được một danh sách tất cả các phông chữ được sử dụng và rất hữu ích mà sẽ hướng dẫn bạn từng bước thông qua quá trình cài đặt. Download gói vip hấp dẫn này với Vector6.com

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

(Download 34 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com