_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/02/","Post":"http://vector6.com/psd-mau-gap-thiet-ke-quang-cao-coffee/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/psd-mau-gap-thiet-ke-quang-cao-coffee/1458400172_2heypd7/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/29183/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector xây dựng tòa nhà và cảnh quan thiên nhiên 1

Vector xây dựng tòa nhà và cảnh quan thiên nhiên 1


Bức tranh tổng thể từ việc xây nền móng, đắp đất, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nên những tòa nhà kiên cố và hoành tráng đều được phát thảo trong bộ vector dưới đây. (part 1)

Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien1.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien2.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien3.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien4.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien5.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien6.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien7.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien8.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien9.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien10.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien11.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien12.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien13.jpg

(Download 30 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com

TOP FREE VETOR
+Vector Lịch năm mới
+Vector 2017 chữ
+Vector Pháo Hoa
+Vector Giáng sinh
+Vector Tình Yêu
+Vector Động Vật
+Vector Hoa Văn
+Vector Khung Viền
+Vector Sinh Nhật
+Vector Hình Nền
+Vector Kinh Doanh
+Vector Infographic
+Vector Card-visit
+Vector Logo
+Vector Menu
+Vector Bao Bì
+Vector Bộ Nhận Diện
+Vector Con Người
+Vector Trẻ Em
+Vector Banner
+Vector Hiệu Ứng
+Vector Vách Ngăn
+Vector Hoạt Hình
+Vector Du Lịch
+Vector Âm Nhạc
+Vector Nhãn Mác
+Vector Tờ Rơi

 

banner-doc-150x600.jpg