_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/01/","Post":"http://vector6.com/vector-hoa-van-hoa-tiet-dai-viet-co-7/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vector-hoa-van-hoa-tiet-dai-viet-co-7/hvdv-ngn-sach-009_ver_01/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/29183/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector kẹp đựng giấy tờ văn phòng 2

Vector kẹp đựng giấy tờ văn phòng 2


Những bìa đựng tài liệu văn phòng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau, thích hợp cho việc chứa đựng hồ sơ, lưu trữ dữ liệu. (part 2)

Vectorbiadunggiaytovanphong16eb84.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong204974.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong3bdbb2.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong4cf707.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong594be0.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong61c476.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong7d7c0b.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong85eaef.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong942eff.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong1082dd5.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong110b9e6.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong12cd387.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong134609a.jpg

(Download 14 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: [email protected]

TOP FREE VETOR
+Vector Lịch năm mới
+Vector 2017 chữ
+Vector Pháo Hoa
+Vector Giáng sinh
+Vector Tình Yêu
+Vector Động Vật
+Vector Hoa Văn
+Vector Khung Viền
+Vector Sinh Nhật
+Vector Hình Nền
+Vector Kinh Doanh
+Vector Infographic
+Vector Card-visit
+Vector Logo
+Vector Menu
+Vector Bao Bì
+Vector Bộ Nhận Diện
+Vector Con Người
+Vector Trẻ Em
+Vector Banner
+Vector Hiệu Ứng
+Vector Vách Ngăn
+Vector Hoạt Hình
+Vector Du Lịch
+Vector Âm Nhạc
+Vector Nhãn Mác
+Vector Tờ Rơi

 

banner-doc-150x600.jpg