_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/02/","Post":"http://vector6.com/effects-elegant-squares-slideshow-effect-projects/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/effects-elegant-squares-slideshow-effect-projects/1482271187_99-4_500x282/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/29183/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector kẹp đựng giấy tờ văn phòng 1

Vector kẹp đựng giấy tờ văn phòng 1


Những bìa đựng tài liệu văn phòng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau, thích hợp cho việc chứa đựng hồ sơ, lưu trữ dữ liệu. (part 1)

Vectorbiadunggiaytovanphong1.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong2.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong3.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong4.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong5.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong6.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong7.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong8.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong9.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong10.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong11.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong12.jpg Vectorbiadunggiaytovanphong13.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: [email protected]

TOP FREE VETOR
+Vector Lịch năm mới
+Vector 2017 chữ
+Vector Pháo Hoa
+Vector Giáng sinh
+Vector Tình Yêu
+Vector Động Vật
+Vector Hoa Văn
+Vector Khung Viền
+Vector Sinh Nhật
+Vector Hình Nền
+Vector Kinh Doanh
+Vector Infographic
+Vector Card-visit
+Vector Logo
+Vector Menu
+Vector Bao Bì
+Vector Bộ Nhận Diện
+Vector Con Người
+Vector Trẻ Em
+Vector Banner
+Vector Hiệu Ứng
+Vector Vách Ngăn
+Vector Hoạt Hình
+Vector Du Lịch
+Vector Âm Nhạc
+Vector Nhãn Mác
+Vector Tờ Rơi

 

banner-doc-150x600.jpg