_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/04/","Post":"http://vector6.com/psd-mau-thiet-ke-roi-gap-phong-cach-hien-dai/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/psd-mau-thiet-ke-roi-gap-phong-cach-hien-dai/a3-healthy-mind-template-1-custom/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 2

Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 2


Bạn muốn mở 1 nhà hàng mini, muốn mở 1 tiệm bánh, 1 quán cafe, hay 1 tiệm đồ ăn nhanh, thì đây chính là bộ vector để bạn lên ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. (part 2)

Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh13753a.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh216d41.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh3d38dd.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh4a00df.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh54608d.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh66fdd7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh7057fe.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh84f09c.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh9715b4.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh10d2ed2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh11586f1.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com