_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2016/10/","Post":"http://vector6.com/vector-halloween-tre-em-de-thuong-2/","Page":"http://vector6.com/vector6-com-tuyen-ctv-lam-them-luong-3-6-trieu/","Attachment":"http://vector6.com/vector-halloween-tre-em-de-thuong-2/vectorhalloweentreemdethuong336901/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/vector-hieu-ung/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector CV xin việc, hồ sơ giới thiệu bản thân

Vector CV xin việc, hồ sơ giới thiệu bản thân


Vector giới thiệu bản thân, thiết kế chuyên nghiệp dành cho các thím đang đi xin việc.

vector cv nang luc ban than (1) (Custom) vector cv nang luc ban than (2) (Custom) vector cv nang luc ban than (3) (Custom) vector cv nang luc ban than (4) (Custom) vector cv nang luc ban than (5) (Custom) vector cv nang luc ban than (6) (Custom)

Vector CV xin việc, hồ sơ giới thiệu bản thân | EPS file | 9 MB

DOWNLOAD 1 | DOWNLOAD 2

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Report post contact: vector6.com@gmail.com
vector-lich-nam-moi.jpg vector-dong-vat.jpg vector-giang-sinh.jpg vector-hoa-van.jpg vector-hinh-nen.jpg vector-kinh-doanh.jpg vector-infographic.jpg vector-logo.jpg vector-menu.jpg vector-bao-bi.jpg vector-bo-nhan-dien.jpg vector-con-nguoi.jpg vector-to-roi.jpg

banner-doc-150x600.jpg