_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/03/","Post":"http://vector6.com/vector-infographic-bieu-chi-phat-trien/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vector-infographic-bieu-chi-phat-trien/infographicelementscustom/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/29183/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector bộ sưu tập trái bắp

Vector bộ sưu tập trái bắp


Tổng hợp kho dữ liệu thiết kế về trái bắp (trái ngô), các designer có thể download miễn phí trực tiếp từ kho dữ liệu khổng lồ của vector6

Vectorbosuutaptraibap1.jpg
Vectorbosuutaptraibap2.jpg
Vectorbosuutaptraibap3.jpg
Vectorbosuutaptraibap4.jpg
Vectorbosuutaptraibap5.jpg
Vectorbosuutaptraibap6.jpg
Vectorbosuutaptraibap7.jpg
Vectorbosuutaptraibap8.jpg
Vectorbosuutaptraibap9.jpg
Vectorbosuutaptraibap10.jpg
Vectorbosuutaptraibap11.jpg
Vectorbosuutaptraibap12.jpg
Vectorbosuutaptraibap13.jpg
Vectorbosuutaptraibap14.jpg
Vectorbosuutaptraibap15.jpg

(Download 22 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com

TOP FREE VETOR
+Vector Lịch năm mới
+Vector 2017 chữ
+Vector Pháo Hoa
+Vector Giáng sinh
+Vector Tình Yêu
+Vector Động Vật
+Vector Hoa Văn
+Vector Khung Viền
+Vector Sinh Nhật
+Vector Hình Nền
+Vector Kinh Doanh
+Vector Infographic
+Vector Card-visit
+Vector Logo
+Vector Menu
+Vector Bao Bì
+Vector Bộ Nhận Diện
+Vector Con Người
+Vector Trẻ Em
+Vector Banner
+Vector Hiệu Ứng
+Vector Vách Ngăn
+Vector Hoạt Hình
+Vector Du Lịch
+Vector Âm Nhạc
+Vector Nhãn Mác
+Vector Tờ Rơi

 

banner-doc-150x600.jpg