Saint Marche là style mẫu handmade cổ điển, trộn lẫn với hiện đại kết hợp với màn hình hiển thị kiểu chữ. Với sự đan xen giữa cổ điển sang