_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/04/","Post":"http://vector6.com/vector-goi-120-mau-typography-logo-sang-tao/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vector-goi-120-mau-typography-logo-sang-tao/1470369638_ti7srmn-1/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Stock image] Mẫu hoa văn, họa tiết lễ phục sinh 1

[Stock image] Mẫu hoa văn, họa tiết lễ phục sinh 1


Một số mẫu hoa văn, họa tiết trang trí cắt ghép chỉnh sửa ảnh dàng cho ngày lễ phục sinh. Download miễn phí tại Vector6.com (part 1)

VC_PrettyEggs_AlbumCustom.jpg
VC_PrettyEggs_ClustersCustom.jpg
VC_PrettyEggs_ElementsCustom.jpg
VC_PrettyEggs_FantasyPapersCustom.jpg
VC_PrettyEggs_PaintedPapersCustom.jpg
VC_PrettyEggs_PapersCustom.jpg
VC_PrettyEggs_StackedCustom.jpg
VC_PrettyEggs_ZoomCustom.jpg

(Download 311 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com