_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/04/","Post":"http://vector6.com/psd-mau-thiet-ke-roi-gap-phong-cach-hien-dai/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/psd-mau-thiet-ke-roi-gap-phong-cach-hien-dai/a3-healthy-mind-template-1-custom/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Thiết kế menu cửa hàng coffee

[Psd] Thiết kế menu cửa hàng coffee


Một sản phẩm hết sức tuyệt vời dành cho những cửa hàng coffee đó là những mẫu menu gồm mock-up, flyer template chuyên nghiệp mang phong cách đặc biệt. Download trực tiếp kho đồ họa ấn tượng tại Vector6.com

coffee_menu_flyer_previewCustom.jpg

(Download 774 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com