_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/1422022754_0jhzxsv/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Thiết kế tờ gấp tưởng nhớ, kỷ niệm

[Psd] Thiết kế tờ gấp tưởng nhớ, kỷ niệm


In mẫu tờ gấp mẫu này là hoàn hảo cho một chương trình tưởng niệm, chương trình tang lễ, chương trình cáo phó, kỷ niệm với một ai đó. Đây là thiết kế rất hiện đại và độc đáo. Bạn có thể rất dễ dàng tùy chỉnh và bao gồm trợ giúp video hướng dẫn. Download miễn phí tại Vector6.com

01-Custom.jpg
02-Custom.jpg
03-Custom.jpg
04-Custom.jpg
05-Custom.jpg

(Download 7 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com