_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/1422022754_0jhzxsv/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Retro Comic Book Effect -Photoshop Action

[Psd] Retro Comic Book Effect -Photoshop Action


Vector6 gửi tới bạn gói hiệu ứng truyện tranh retro: Tạo truyện chuyên nghiệp retro phong cách hiệu ứng từ hình ảnh của bạn bằng cách đơn giản nhất có thể. Tất cả mọi thứ tạo ra truyện tranh retro có hiệu lực vẫn còn lớp đem lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát sáng tạo. Nó là một phải có cho những người yêu thích hiệu ứng hình ảnh. Hành động này đã được thử nghiệm và hoạt động trên Photoshop CS5 CS6, CC, CC 2014, CC 2015 +

Retro-Comic-Book-EffectCustom.jpg

(Download 261 KB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com