_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/03/","Post":"http://vector6.com/effects-tong-hop-cac-mau-shape-element-effect-project/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/rp_qckh-gif/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/after-effect-2/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Mock-up những thiết kế sản phẩm áo thun đẹp

[Psd] Mock-up những thiết kế sản phẩm áo thun đẹp


Dưới đây là những sản phẩm mock-up áo thun hợp thời trang là khuôn khổ mẫu giúp người thiết kế thuận tiện hơn trong công việc tạo ra được những sản phẩm mới ưng ý nhất. Download miễn phí các thiết kế mock-up đa dạng hơn nữa tại Vector6.com

1412829265_graphicriver-teenagers-t-shirt-and-polo-shirt-mock-up.jpg

(Download 114 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com

banner-doc-150x600.jpg

banner-doc-150x600.jpg