_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/1422022754_0jhzxsv/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Gói comic book creator ấn tượng

[Psd] Gói comic book creator ấn tượng


50 B&W và 50 màu mẫu in trong một gói phần mềm, tiết kiệm 25% tuyệt vời với COMIC BOOK các trang bằng cách sử dụng hình của bạn kết hợp hình ảnh 100 truyện tranh trang mẫu (50 x màu, 50 x B & W) các gói bao gồm 50 b&w và 50 màu truyện bố trí mẫu. Tất cả bạn cần làm là để chọn một mẫu, nơi hình ảnh của bạn vào các đối tượng khung, và đó là tất cả bạn sẽ nhận được một cái nhìn tốt đẹp với truyện tranh. Bong bóng 45 & 15 hiệu ứng âm thanh. Các bạn có thể thêm bong bóng và các hiệu ứng âm thanh. Bong bóng và các hiệu ứng có vector thông minh đối tượng và có thể được chỉnh sửa trong Adobe Illustrator CS6. Các mẫu cung cấp cho bạn tùy chọn dễ dàng điều chỉnh để có được cái nhìn truyện tranh tốt nhất ra khỏi hình ảnh của bạn. Download miễn phí tại Vector6.com

1446382463_qKK0Mer.jpg

(Download 8 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com