_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/04/","Post":"http://vector6.com/psd-mau-thiet-ke-roi-gap-phong-cach-hien-dai/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/psd-mau-thiet-ke-roi-gap-phong-cach-hien-dai/a3-healthy-mind-template-1-custom/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Psd] Bộ sưu tập tờ gấp xu hướng 3 in 1

[Psd] Bộ sưu tập tờ gấp xu hướng 3 in 1


Đây là bộ thiết kế mẫu 3 in 1, rất tiện lợi dễ dàng thoải mái lựa chọn, người dùng có thể chỉnh sửa sáng tạo thêm. Download trực tiếp tại Vector6.com

1-Custom.jpg
2-Custom.jpg
3-Custom.jpg
4-Custom.jpg

(Download 11 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com