_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2016/10/","Post":"http://vector6.com/vector-xach-valy-di-du-lich-5-chau/","Page":"http://vector6.com/vector6-com-tuyen-ctv-lam-them-luong-3-6-trieu/","Attachment":"http://vector6.com/vector-xach-valy-di-du-lich-5-chau/vectorxachvalydidulich5chau10/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/vector-hieu-ung/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Mockup bao bì sản phẩm chai nước giải khát

Mockup bao bì sản phẩm chai nước giải khát


Free tải mock-up chuyên nghiệp chỉ có ở Vector6.com – Thư viện dữ liệu thiết kế hàng đầu tại Việt Nam

Mockup bao bì sản phẩm chai nước giải khát | PSD | easy edit | 233 MB

DOWNLOAD: Fshare | 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Report post contact: vector6.com@gmail.com
vector-lich-nam-moi.jpg vector-dong-vat.jpg vector-giang-sinh.jpg vector-hoa-van.jpg vector-hinh-nen.jpg vector-kinh-doanh.jpg vector-infographic.jpg vector-logo.jpg vector-menu.jpg vector-bao-bi.jpg vector-bo-nhan-dien.jpg vector-con-nguoi.jpg vector-to-roi.jpg

banner-doc-150x600.jpg