_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/vip-cac-kieu-typography-cao-cap-10-font-chu-tuyet-voi/1422022754_0jhzxsv/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Indesign] Mẫu thiết kế tạp chí đa năng

[Indesign] Mẫu thiết kế tạp chí đa năng


Mẫu tạp chí đa chức năng là một sự hiện đại và chuyên nghiệp, tiêu bản đó là phù hợp để hiển thị và giao tiếp của bạn với chụp ảnh, thiết kế, nghệ thuật, du lịch, phim.v.v để độc giả của bạn có nhu cầu đầy tiềm năng trên thế giới. Download miễn phí tại Vector6.com

1461765984_zXsRa1m.jpg

(Download 9 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com