_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/font-chu-mau-kieu-style-chu-torment-regular-nghe-thuat/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/font-chu-mau-kieu-style-chu-torment-regular-nghe-thuat/1490244587_t1uhwhu/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Font chữ] Mẫu kiểu style chữ Shift Font

[Font chữ] Mẫu kiểu style chữ Shift Font


Shift Font  là style mẫu  hiện đại, năng động và mạnh mẽ kết hợp với màn hình hiển thị kiểu chữ. Với sự đan xen giữa mạnh mẽ và hiện đại thích hợp cho logo, letterhead, poster (áp phích), áo sơ mi, flyer hoặc bất kỳ thiết kế yêu cầu. Download miễn phí tại Vector6.com

1Custom80837.jpg

(Download 4 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com