_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/05/","Post":"http://vector6.com/font-chu-mau-kieu-style-chu-torment-regular-nghe-thuat/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/font-chu-mau-kieu-style-chu-torment-regular-nghe-thuat/1490244587_t1uhwhu/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Font chữ] Kiểu mẫu chữ Jaxcos tuyệt đẹp

[Font chữ] Kiểu mẫu chữ Jaxcos tuyệt đẹp


Với nhiều những nét thanh mảnh được xếp đều nhau tạo thành những kiểu dáng chữ vô cùng mới mẻ. Font chữ này sẽ giúp bạn có được sự trang nhã trong từng thiết kế của mình mong muốn. Jaxcos hoàn toàn phù hợp với văn phòng phẩm, biểu tượng, t-shirt, giấy, in ấn thiết kế, tiêu đề trang web, khung ảnh, flyer, nhạc cover, poster, hình ảnh trượt v.v.. Download miễn phí tại Vector6.com
jaxcos-preview-4-Custom.jpg
jaxcos-preview-1-Custom.jpg
jaxcos-preview-2-Custom.jpg
jaxcos-preview-3-Custom.jpg

(Download 119 KB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com