_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"http://vector6.com","Category":"http://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"http://vector6.com/2017/02/","Post":"http://vector6.com/psd-mock-tach-coffee-tinh-yeu-ngot-ngao/","Page":"http://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"http://vector6.com/psd-mock-tach-coffee-tinh-yeu-ngot-ngao/1479951996_g05kqvjcustom/","Nav_menu_item":"http://vector6.com/29183/","Ct_afc":"http://vector6.com/ct_afc/menu-phai/","Opanda-item":"http://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee 59 Layer styles, patterns and effects from independent, graphic and web, designers

59 Layer styles, patterns and effects from independent, graphic and web, designers


Download 59 Layer styles, patterns and effects from independent,graphic and  web, designers (envato.com)

Bộ sưu tập layer styles, patterns và effects dành cho thiết kế. Download trọn bộ miễn phí tại Vector6.com
Thông tin : https://elements.envato.com/items/type/add-ons?categories=Layer Styles

Một số hình ảnh :

Layer styles, graphic, designers, download, premium, envato, bundle, pattern
Layer styles, graphic, designers, download, premium, envato, bundle, pattern
Layer styles, graphic, designers, download, premium, envato, bundle, pattern
Layer styles, graphic, designers, download, premium, envato, bundle, pattern
Layer styles, graphic, designers, download, premium, envato, bundle, pattern

Link download :

Nguồn: Vietdesigner

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com

TOP FREE VETOR
+Vector Lịch năm mới
+Vector 2017 chữ
+Vector Pháo Hoa
+Vector Giáng sinh
+Vector Tình Yêu
+Vector Động Vật
+Vector Hoa Văn
+Vector Khung Viền
+Vector Sinh Nhật
+Vector Hình Nền
+Vector Kinh Doanh
+Vector Infographic
+Vector Card-visit
+Vector Logo
+Vector Menu
+Vector Bao Bì
+Vector Bộ Nhận Diện
+Vector Con Người
+Vector Trẻ Em
+Vector Banner
+Vector Hiệu Ứng
+Vector Vách Ngăn
+Vector Hoạt Hình
+Vector Du Lịch
+Vector Âm Nhạc
+Vector Nhãn Mác
+Vector Tờ Rơi

 

banner-doc-150x600.jpg